Gerek ısı gerekse de ses yalıtımı açısından yaşam alanlarınızda yapacağınız cam tercihi büyük önem taşır. Özellikle ısı söz konusu olduğunda cam tercihinin %50’lere kadar ulaşan bir etkisi olduğu gözlemlenmiştir. Bu nedenle tercihte bulunurken tek cam ile çift cam arasındaki fark hakkında bilgi sahibi olmanız çok daha verimli bir tercihte bulunmanıza yardımcı olacaktır. Yazımızın devamını inceleyerek tek cam ve çift cam hakkında detaylı bir biçimde bilgi edinebilirsiniz.

Tek Cam Nedir? Çift Cam Nedir?

Tek cam, adından da kolaylıkla anlaşılacağı gibi tek katmanlı camlara verilen isimdir. Tek camların en büyük dezavantajı ısı yalıtımı açısından yetersiz kalmalarıdır. Yaşam alanlarınızın içerisini fazlasıyla ısıtsanız bile kolaylıkla dışarıya ısı kaçışı gerçekleşebilmektedir. Bu nedenle tek camların maliyeti düşük olsa da ısınma maliyetlerinizin artmasına neden olabilir. Ayrıca cam kalınlığını artırarak da daha yüksek bir ısı yalıtımı sağlamak mümkün değildir. Aksine incelemelere baktığımızda neredeyse hiçbir etkisinin olmadığını rahatlıkla söyleyebilmekteyiz.

Peki güçlü bir ısı yalıtımı sağlamak için ne yapmak gerekir? İşte bu noktada çift camların devreye girdiğini söylemek mümkündür. Nitekim yalıtımlı camlar şeklinde de sınıflandırılan çift camlarda, ısı yalıtımı sağlamak için özel bir teknik kullanılmaktadır. Çift camlarda, iki cam katmanı arası kuru hava barındıran bir boşluk bırakılmaktadır.

Böylelikle sıcak havanın dışarı sızması gibi durumlar nispeten azalmış olur. Çift cam üretiminde bu hava boşluğunu sağlamak için genellikle bir alüminyum çıta eklenir. Bu alüminyum çıtanın camlarla birleşmesinde ise polisülfid ya da poliizobutilen gibi nem giderici özel silikonlar devreye girer. Bu sayede ısı yalıtımı bakımından her açıdan verimli ve kompakt bir ürün ortaya çıkar.

Elbette ortaya çıkacak verimlilik iki cam katmanı arasında bırakılacak kuru hava boşluğunun yoğunluğuna bağlıdır. Bu nedenle bazı uygulamalarda çeşitli gazlardan yararlanarak ısı kayıplarının önüne geçmek de sıklıkla gördüğümüz bir uygulamadır. Bu tip iki camların tek camlara kıyasla %50’ye yakın etkili bir yalıtım sağladığını söylemek mümkündür.

Nitekim 6 kata varan oranlarda daha yüksek performansın gözlendiği çeşitli stres testlerinden bahsedilebilir. Bu anlamda sıcak olmayan bir iklimde yaşamanız halinde tek camların son derece yetersiz kalacağını rahatlıkla söyleyebiliriz. Öyle ki ılıman iklimlerde bile tek cam yeterli bir ısı korunumu sağlamayabilmektedir.

Tek ve Çift Camın Özellikleri

Daha öncesinde belirttiğimiz gibi çift cam kullanımı ısı yalıtımını daha efektif bir noktaya taşımak için geliştirilen bir tekniktir. İki cam katmanı arasında yer alan hava boşluğu içeriden dışarı sızacak sıcak havayı engeller. Böylelikle yaşam alanlarınızı ısıtmak için harcamanız gereken enerji ve enerji maliyeti ciddi oranda düşmüş olur. Böylesine avantajlı bir kullanıma sahip olan çift camların temel özelliklerini şu şekilde sıralayabiliriz:

  • Öncelikle tek camlar, ısı yalıtımı sağlamak için herhangi bir ekstra özelliğe sahip değildir. Buna karşılık çift camlarda genellikle argon, ksenon ve kripton gibi gazlar kullanılarak yalıtım desteklenmektedir. İki cam katmanı arasında yer alan bu gazlar havanın geçişkenliğini azaltarak kayıpları düşürür.
  • Buna ek olarak ısı kayıplarını daha da azaltmak üzere şeffaf filmlerle zenginleştirilen ekstra yalıtımlı çift camlar da mevcuttur. Bu tür çift camların ısı koruması tek camlara kıyasla yüzde 80‘lere varan oranlarda daha fazladır.
  • Camların ısı performansını belirlemek için kullanılan termal katsayı isminde bir ölçek vardır. Bu ölçekte termal katsayı düştükçe ısı performansı yükselir. Bu doğrultuda tek camlar genellikle 6 ug termal katsayısına sahiptir. Ancak çift camlar söz konusu olduğunda bu rakam 1.1 ug’ye kadar düşmektedir. Bu da 6 kat civarında daha yüksek bir performans anlamına gelir.
  • Ses yalıtımı söz konusu olduğunda da çift camlar tek camlara kıyasla çok daha üstün bir deneyim sağlar. Özellikle şehrin gürültülü bir bölgesinde yaşıyorsanız tek camlar sizi sesten korumak için ciddi oranda yetersiz kalacaktır.
  • Maliyet açısından doğal olarak tek camlar çift camlara kıyasla daha düşük fiyatlara sahiptir. Ancak belirtmek gerekir ki buradaki maliyet tasarrufu tek cam kullanmak için yeterli bir sebep değildir. Çünkü aksine enerji maliyetleri açısından tek camlar iki kat daha fazla faturaları beraberinde getirebilmektedir.

İhtiyacınıza uygun olarak yapacağınız ürün tercihlerinde tek cam ile çift cam arasındaki fark, cam çeşitlerinin özellikleri gibi konular hakkında bilgi sahibi olmanız ideal bir yaşam alanı oluşturmanıza büyük katkı sağlayacaktır.

Hava şartlarına bağlı olmakla birlikte Isı söz konusu olduğunda cam tercihinin %50’lere kadar ulaşan bir etkisi olduğu gözlemlenmiştir.

Yaşam alanlarınızın içerisini fazlasıyla ısıtsanız bile kolaylıkla dışarıya ısı kaçışı gerçekleşecektir.

İncelemelere baktığımızda neredeyse hiçbir etkisinin olmadığını rahatlıkla söyleyebilmekteyiz.

İki cam katmanı arasında bırakılacak kuru hava boşluğunun yoğunluğuna bağlıdır. Bu nedenle bazı uygulamalarda çeşitli gazlardan yararlanarak ısı kayıplarının önüne geçmek de sıklıkla gördüğümüz bir uygulamadır.

Bu doğrultuda tek camlar genellikle 6 ug termal katsayısına sahiptir.

Ancak çift camlar söz konusu olduğunda bu rakam 1.1 ug’ye kadar düşmektedir. Bu da 6 kat civarında daha yüksek bir performans anlamına gelir.

Scroll to Top
Open chat
Çevrimiçi